DOPRAVNÍ STAVBY

Dokumentace pro všechny druhy povolovacích řízení (územní a stavební řízení, změny stavby před dokončením a skutečného provedení stavby)

silnice, místní komunikace, parkovací plochy, cyklostezky, chodníky, rozptylové, manipulační a skladovací plochy, návrhy dopravního značení, generely dopravy a další.