Produkty

PŘÍPRAVY ÚZEMÍ - TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Komplexní projektová příprava území pro obytné zóny, průmyslové zóny a areály: návrh komunikací, parkovacích ploch, chodníků, zpevněných ploch apod. návrh inženýrských sítí (vodovod, kanalizace, plynovod, el. rozvody VN, NN a veřejného osvětlení)

DOPRAVNÍ STAVBY

Dokumentace pro všechny druhy povolovacích řízení (územní a stavební řízení, změny stavby před dokončením a skutečného provedení stavby) silnice místní komunikace parkovací plochy cyklostezky chodníky rozptylové, manipulační a skladovací plochy návrhy dopravního...

POZEMNÍ STAVBY

Dokumentace pro všechny druhy povolovacích řízení (územní a stavební řízení, změna stavby před dokončením, skutečné provedení stavby) průmyslové stavby (výrobní areály, výrobní a skladovací haly) občanské stavby (prodejny, sportovní haly, penziony, restaurace) obytné budovy (bytové...

INŽENÝRSKÁ ČINNOST

  Obstarání vyjádření orgánů státní správy a správců inženýrských sítí Obstarání územního a stavebního rozhodnutí a kolaudačního souhlasu Výkon stavebně technického a autorského dozoru při realizování staveb