Informace o nás

    PP projekt – projekční a inženýrská kancelář byla založena v roce 1997 dvěma projektanty - Ing. Radomírem Prokešem a Ing. arch. Lenkou Holoušovou Pecuchovou, kteří od roku 1992 pracovali jako samostatní projektanti „na vlastní noze“. V roce 2007 byla změněna právní forma na společnost s ručením omezeným s obchodním názvem PP projekt Hodonín s.r.o. Jednatelem a jediným společníkem je Ing. Radomír Prokeš. V kanceláři pracují dále další zkušení projektanti se specializací dopravní a pozemní stavby.

    Naše projekční kancelář zajišťuje komplexní předprojektovou a projektovou přípravu pozemních  a dopravních (silničních) staveb ve všech stupních dokumentace. Zajišťujeme rovněž projektovou dokumentaci ze souvisejících oborů (elektroinstalace, plynoinstalace, zdravotechnické instalace, vytápění, vzduchotechnika, kanalizace, vodovod, plynovod, el. rozvody VN a NN, veřejné osvětlení, sdělovací kabely, sadové úpravy apod.), včetně potřebné koordinace. Součástí našich služeb je obstarávání vyjádření dotčených účastníků všech stupňů řízení a také obstarávání územních rozhodnutí, stavebních povolení a kolaudačních rohodnutí námi projektovaných staveb.

    Odborná způsobilost ke kvalitě prováděné projektové činnosti je garantována odborným středoškolským a vysokoškolským vzděláním zkušených pracovníků firmy, jejich dlouholetou praxí v oboru projektování pozemních a dopravních staveb a osvědčením o autorizaci v oboru pozemních a dopravních staveb.

    Kvalita a rychlost našich služeb je zajištěna jak znalostmi a dlouholetými zkušenostmi našich pracovníků, tak využíváním širokého technického zázemí a vybavení a používání moderního hardwaru a softwaru výpočetní techniky.