Informace o nás

    Naše projekční kancelář zajišťuje komplexní předprojektovou a projektovou přípravu dopravních (silničních) staveb ve všech stupních dokumentace. Zajišťujeme rovněž projektovou dokumentaci ze souvisejících oborů (kanalizace, vodovod, plynovod, el. rozvody VN a NN, veřejné osvětlení, sdělovací kabely, sadové úpravy apod.), včetně potřebné koordinace. Součástí našich služeb je obstarávání vyjádření dotčených účastníků všech stupňů řízení a také obstarávání územních rozhodnutí, stavebních povolení a kolaudačních rohodnutí námi projektovaných staveb.

    Odborná způsobilost ke kvalitě prováděné projektové činnosti je garantována odborným středoškolským a vysokoškolským vzděláním zkušených pracovníků firmy, jejich dlouholetou praxí v oboru projektování dopravních staveb a osvědčením o autorizaci v oboru dopravních staveb.

    Kvalita a rychlost našich služeb je zajištěna jak znalostmi a dlouholetými zkušenostmi našich pracovníků, tak využíváním širokého technického zázemí a vybavení a používání moderního hardwaru a softwaru výpočetní techniky.