REFERENČNÍ PROJEKTY DOPRAVNÍCH STAVEB

 • Místní komunikace ve Zlechově (SP a PS)
 • Oprava místní komunikace ke hřbitovu – Zlechov (SP a PS)
 • Oprava místní komunikace – ul. Havlíčkova, Hodonín (SP a PS)
 • Autocentrum Veselí nad Moravou – komunikace a parkovací plochy (SP a PS)
 • Rekonstrukce místní komunikace v Bukovanech(SP a PS)
 • Komunikace – Lužické Vinohrádky – I. etapa (SP a PS)
 • Místní komunikace Mutěnice – Díly – 1. etapa (SP a PS)
 • Místní komunikace – Kuželov (SP a PS)
 • Pozemkové úpravy k.ú. Veselí nad Moravou – účelové komunikace (PÚ)
 • Oprava silnice III/49916 Zámečníkovy Mlýny – Nová Lhota (SP a PS)
 • Oprava a rozšíření komunikace, chodníků a parkovacích ploch – ul. Sadová, Hodonín
 • Rekonstrukce místní komunikace „Za Blahovým“ – Dambořice (SP a PS)
 • Oprava silnice II/431 Dubňany průtah, II. etapa (SP a PS)
 • Oprava místní komunikace – ul. Výstavní, Hodonín(SP a PS)
 • Rekonstrukce komunikací pro pěší – Tasov (SP a PS)
 • Technická infrastruktura – Hodonín, Rybáře, I. etapa (SP)
 • Oprava místní komunikace místní komunikace – ul. Hřiska, Bukovany (SP a PS)
 • Oprava chodníků a komunikace – ul. Radniční, Hodonín (SP a PS)
 • Technická infrastruktura – Hodonín, Rybáře, I. etapa, 1. stavba (PS)
 • Hromadné garáže v Hodoníně (studie)
 • Inženýrské sítě a komunikace – lokalita Přední Díly, Rohatec (DÚR, SP a PS)
 • Rozšíření silnice I/54 Moravský Písek – kolonie (DÚR, SP a PS)
 • Komunikace a parkovací plochy v areálu GAS a.s., Hodonín (SP a PS)
 • Místní komunikace – ul. Zahrádky, Bukovany (SPa PS)
 • Komunikace a parkovací plochy pro bytový komplex v České Vsi (SP a PS)
 • Komunikace a parkovací plochy pro BD Blansko – Písečná (SP a PS)
 • Komunikace, rozptylové a parkovací plochy pro Sportovní halu v Hodoníně (SPaPS)
 • Areál RD Květnice, Na Ladech – komunikace (DÚR, SP a PS)
 • Kruhový objezd Kollárova – Štefánikova – Měšťanská, Hodonín (studie, DÚR)
 • Úprava komunikací a parkovacích ploch – sídliště Bažantnice, Hodonín (DÚR)
 • Technická infrastruktura – Hodonín, Rybáře, I. etapa, 2. stavba (SP)
 • Rozšíření silnice II/432 v Kyjově (studie)
 • Technická infrastruktura – Malá kasárna, Hodonín (DÚR)
 • Parkovací plochy v areálu GROZ – BECKERT Lužice (SP a PS)
 • Výstavba komunikací a inženýrských sítí pro RD Horky, Lipůvka (SP)
 • Komunikace a parkovací plochy pro BD - ul. Sadová, Uherské Hradiště (SP)
 • Místní komunikace – Na Kopaninách, Bukovany (SP a PS)
 • Komunikace a parkovací plochy pro BD Blansko, Písečná, 2. etapa (PS)
 • Oprava místní komunikace – ul. Dukelských hrdinů, Hodonín, 1. etapa SP a PS)
 • Technická infrastruktura – Malá kasárna, Hodonín (SP)
 • Obytná zóna – Mrkotálky, Hodonín – komunikace (studie)
 • Komunikací pro pěší, cyklostezky, parkoviště a parková úprava - Rohatec (SP)
 • Cyklostezky – Baťův kanál – Veselí nad. Mor. – Hodonín (DÚR)
 • Technická infrastrukrura Velká kasárna, Hodonín
 • Průmyslová zóna Kyjov – Jih
 • Místní komunikace Svatobořice – Mistřín – Baráky
 • Cyklostezky Hodonínsko
 • Místní komunikace Na Nivách, Bukovany