POZEMNÍ STAVBY

Dokumentace pro všechny druhy povolovacích řízení (územní a stavební řízení, změna stavby před dokončením, skutečné provedení stavby)

  • průmyslové stavby (výrobní areály, výrobní a skladovací haly)
  • občanské stavby (prodejny, sportovní haly, penziony, restaurace)
  • obytné budovy (bytové domy, rodinné domy)