PŘÍPRAVY ÚZEMÍ - TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Komplexní projektová příprava území pro obytné zóny, průmyslové zóny a areály:

  • návrh komunikací, parkovacích ploch, chodníků, zpevněných ploch apod.
  • návrh inženýrských sítí (vodovod, kanalizace, plynovod, el. rozvody VN, NN a veřejného osvětlení)