INŽENÝRSKÁ ČINNOST

 

  • Obstarání vyjádření orgánů státní správy a správců inženýrských sítí
  • Obstarání územního a stavebního rozhodnutí a kolaudačního souhlasu
  • Výkon stavebně technického a autorského dozoru při realizování staveb